Forside
Vi har tørr bøk og bjørk!


Bøk (kr 2.700,-) og bjørk (kr 2.700,-) i storpaller på 1700 l.


Veden produseres og tørkes i vår vakumtørke, du har trolig aldri hatt tørrere ved!Vi har tørr ved på lager til enhver tid, og kan som oftest levere i løpet av inneværende uke.


Vi leverer veden med vår geniale minilaster som kommer fram nesten overalt (trenger bredde på 120 cm)


Vi har KUN storpaller på 1700 l som vist på bildet (Mål: L=100, B=120, H=160 cm)Vi leverer dessverre ikke småsekker

Merk følgende:

Vi produserer veden ustablet i ei tønne med volum 1.700 l, denne kaller vi en storpall.

Kubbene er ikke stablet i storpallene, derfor vil du få en god del mindre volum dersom du stabler veden opp i vedboden din.